𝐁À𝐍 𝐈𝐊𝐄𝐀 𝐆𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 𝟐 𝐇Ộ𝐂 𝐓Ủ 𝐌À𝐔 Đ𝐄𝐍 𝟏𝐌𝟔 ĐỘ𝐂 𝐋Ạ 𝐌Ẫ𝐔 𝐌Ớ𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑

3,000,000 

Giá bán : 3,000,000

Có xuất VAT 8%

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng và lắp đặt tận nơi

𝐁À𝐍 𝐈𝐊𝐄𝐀 𝐆𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆 𝟐 𝐇Ộ𝐂 𝐓Ủ 𝐌À𝐔 Đ𝐄𝐍 𝟏𝐌𝟔 ĐỘ𝐂 𝐋Ạ 𝐌Ẫ𝐔 𝐌Ớ𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑

3,000,000