𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐁à𝐧 𝐋à𝐦 𝐕𝐢ệ𝐜 𝐂𝐡â𝐧 𝐒ắ𝐭 𝐊ế𝐭 𝐇ợ𝐩 𝐇ộ𝐜 𝐓ủ 𝐂ó 𝐁á𝐧𝐡 𝐗𝐞

1,999,000 

Giá bán  : 1,990,000

Có xuất VAT ( 8% )

Bảo hành 12 tháng 

Giao hàng và lắp đặt tận nơi tại HCM và Khu vực lân cận

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐁à𝐧 𝐋à𝐦 𝐕𝐢ệ𝐜 𝐂𝐡â𝐧 𝐒ắ𝐭 𝐊ế𝐭 𝐇ợ𝐩 𝐇ộ𝐜 𝐓ủ 𝐂ó 𝐁á𝐧𝐡 𝐗𝐞

1,999,000